Organizovana radionica na temu „Životna sredina, uloga, značaj i zaštita“ u Žagubici

Organizovana radionica na temu „Životna sredina, uloga, značaj i zaštita“ u Žagubici

U okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ u cilju unapređenja i poboljšanja informisanosti učenika, zaposlenih u javnim ustanovama i građana o značaju i zaštiti životne sredine u osnovnoj i srednjoj školi u Žagubici održane su radionice na temu „Životna sredina, uloga, značaj i zaštita Radionice su organizovane za učenike ovih škola, zaposlene i građane . Kroz radionice koje su organizovali prestavnici Ekološkog Centra „SILVA“ uz prisustvo predstavnika škola i učenika , učesnicima radionice prezentovane su teme od značaja za zaštitu i očuvanje životne sredine , održivom korišćenju prirodnih resursa i upravljanje otpadom i opasnosti za zaštitu i očuvanje životne sredine.
Tokom radionica, obrađene su teme koje se tiču uloge i značaja životne sredine , očuvanje biodiverziteta i održivo korišćenje prirodnih resursa upravljanje otpadom i zagađenosti vazduha vode i zemljišta, mere zaštite životne sredine i ekološke etike.
Po rečima Dr Mihaila Raktnića, eksperta na projektu, kroz radionice učesnici su se upoznali sa uticajima zagađenja na životnu sredinu , prvenstveno zagađenja zemljišta vazduha i vode, uticajima i posledicama zagađenja na biljni i životinjski svet i merama zaštite u cilju očuvanja i zaštite životne sredine.
Projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš Žagubica“ ima za cilj da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine i u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilju efikasnijeg i bržeg delovanja u slučaju požara i osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva
Inače, projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan budžet projekta je 1.415.219,40 eura od čega Evropska unija finansira 1.202.936,49 eura, a opštine Rekaš i Žagubica sufinansiraju projekat sa 212.282,90 eura.