Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš Žagubica

O projektu

VATROGASCI I UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA REKAŠ ŽAGUBICA je projekat koji se bavi problemima u oblasti zaštite životne sredine sa kojima se suočavaju prekogranični partneri Rekaš i Žagubica.

Projekat ima za cilj da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim zajednicama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara , što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima.Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika , definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija , unaprediti i poboljšati informisanje i znanja gradjana o značaju zaštite životne sredine.

Realizacijom projekta “ VATROGASCI I UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA REKAŠ – ŽAGUBICA“ smanjiće se potencijalni rizici u oblasti vanrednih situacija, lokalne samouprave u prekograničnim opštinama Rekaš i Žagubica definisaće efikasnije načine delovanja , a nabavkom opreme i organizovanjem akreditovanih obuka omogućiće se efikasnija zaštita gradjana i njihove imovine