Atelier organizat “Mediul, rolul, semnificația și protecția”

Atelier organizat “Mediul, rolul, semnificația și protecția”

În cadrul Proiectului ” Pompierii si managementul urgentelor Recas-Zagubica” s-a organizat atelierul intitulat  “Mediul, rolul, semnificația și protecția”, și a avut  scopul de a îmbunătăți informarea elevilor, angajaților instituțiilor publice și cetățenilor cu privire la importanta mediului au fost organizate atelierele “Mediu, rol, semnificație și protecție” în învățământul primar și secundar în Zagubica au fost organizate pentru studenții, angajații și cetățenii lor. Atelierele au fost prezentate de către reprezentanții Centrului ecologic “Silva”, iar participanții – reprezentanți ai școlilor și studenților au fost prezentați subiectele cheie relevante pentru protecția și conservarea mediului, utilizarea durabilă a resurselor naturale, gestionarea deșeurilor și riscurile care amenință protecția și conservarea mediului  inconjurator.În cadrul atelierelor au fost abordate subiecte legate de rolul și importanța mediului, conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a resurselor naturale, gestionarea deșeurilor, poluarea aerului și a pământului, măsurile de protecție a mediului și etica mediului.Dr. Mihailo Rakitic, expert în proiect, a declarat că în cadrul acestor ateliere au fost familiarizați cu influențele poluării asupra mediului înconjurător, în principal poluarea solului, aerului și apei, influențele și consecințele poluării asupra florei și faunei, precum și măsurile de protecție care vizează la conservarea mediului.Proiectul “Pompieri si managementul urgentelor Recas-Zagubica vizează îmbunătățirea condițiilor de răspuns în caz de urgență în cazurile de incendii din comunitățile transfrontaliere, raspunderea  actorilor locali și contribuția la un răspuns mai eficient în cazurile de protecție împotriva incendiilor. Activitățile implementate prin acest proiect vor identifica situația actuală în contextul riscurilor potențiale, vor defini strategia de reacție și vor acționa în situații de urgență și vor spori informarea și cunoașterea cetățenilor cu privire la importanța protecției mediului. Proiectul prevede, de asemenea, procurarea vehiculelor și echipamentelor de stingere a incendiilor, cu scopul de a răspunde mai eficient și mai rapid în caz de incendii, precum și de înființare a societății voluntare a pompierilor.”Pompierii si managementul urgentelor Recas-Zagubica este implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II). Implementarea proiectului a început în iunie 2017 și va dura până în noiembrie 2018. Bugetul total al proiectului este de 1.415.219,40 euro, din care Uniunea Europeană finanțează 1.202.936,49 euro, iar municipalitățile Recas și Zagubica colaborează -finanțarea proiectului cu 212.282,90 EUR