Finalizarea pregătirii pentru pompieri în cadrul proiectului “Pompieri și managementul urgentelor Recaș-Zagubica”

Finalizarea pregătirii pentru pompieri în cadrul proiectului “Pompieri și managementul urgentelor Recaș-Zagubica”

Săptămâna trecută, în prezența reprezentanților orașului Zagubica și a societății de pompieri din Bor, participanții la cursurile de pregătire a pompierilor din cadrul proiectului “Pompieri și gestionarea situațiilor de urgență Recas-Zagubica” au primit certificate de calificare profesională și au încheiat examenul final pentru pompieri.

În conformitate cu obiectivele Proiectului, activitatea de organizare și desfășurare a pregătirii pentru pompieri, precum și efectuarea examenului final a fost realizată în conformitate cu Regulamentul privind dobândirea diplomei profesionale în sectorul transportului de mărfuri, în perioada de la 11 noiembrie la 17 februarie 2018, de către Societatea voluntară de stingere a incendiilor Bor. Pe parcursul pregătirii, prin subiecte teoretice și practice, au fost abordate subiecte legate de reglementări în domeniul pompierilor, mijloace de prevenire, stingere, tehnică de stingere a incendiilor și tactici și exerciții practice în domeniul instruirii. Mile Jordanovic, vicepreședintele societății voluntare Bor, a dorit ca viitorii pompieri să lucreze cu succes, precum și să acționeze preventiv și cât mai puțin posibil, iar Predrag Ivkovic, vicepreședinte al Primăriei, a subliniat importanța Proiectului pentru comunitatea locală și teritoriul municipiului Zagubica.

Proiectul  “Pompieri și managementul urgentelor Recaș-Zagubica”

vizează îmbunătățirea condițiilor de răspuns în caz de urgență în cazurile de incendii din comunitățile transfrontaliere, împuternicirea actorilor locali și contribuția la un răspuns mai eficient în cazurile de protecție împotriva incendiilor, de daune cauzate de incendii. Activitățile implementate prin acest proiect vor identifica situația actuală în contextul riscurilor potențiale, vor defini strategia de reacție și vor acționa în situații de urgență și vor spori informarea și cunoașterea cetățenilor cu privire la importanța protecției mediului.

Proiectul “Pompieri și managementul urgentelor Recaș-Zagubica”este implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II). Implementarea proiectului a început în iunie 2017 și va dura până în noiembrie 2018. Bugetul total al proiectului este de 1.415.219,40 euro, din care Uniunea Europeană finanțează 1.202.936,49 euro, iar municipalitățile Recas și Zagubica cofinanteaza  proiectul cu 212.282,90 EUR.