Atelier organizat “Mediul, rolul, semnificația și protecția”

Atelier organizat “Mediul, rolul, semnificația și protecția”

În cadrul proiectului “Pompierii și managemetul urgentelor Recas-Zagubica” au fost organizate atelierele “Mediul, rol, importanță și protecție” în școlile primare din Krepoljin, Zagubica și Școala de Înalte Tehnică din Zagubica pentru studenții, profesorii și cetățenii lor. Atelierele au fost prezentate de către reprezentanții Centrului ecologic “Silva”, care au prezentat subiectele cheie relevante pentru protecția și conservarea mediului, utilizarea durabilă a resurselor naturale, gestionarea deșeurilor și riscurile care amenință protecția și conservarea mediului.
În timpul Work Shopului și în contact direct cu studenții și participanții la Work Shopului, Dr. Sabahudin Hadrovic a subliniat că mediul presupune, mai presus de toate, un comportament mai responsabil al tuturor și că pentru întregul sistem de conservare a valorilor și potențialului mediului este necesar ca toate subiectele: respectarea dispozițiilor legale, utilizarea energiei regenerabile ecologice, utilizarea tehnologiilor curate în procesul de producție, creșterea eficienței energetice, adoptarea unei abordări mai responsabile în stabilirea zonelor naturale protejate și împădurirea suprafețelor degradate și degradate, dar și schimbarea comportamentului față de mediu care necesită protecție prioritară.
În cadrul atelierelor au fost abordate subiecte legate de rolul și semnificația mediului, influența asupra poluării apei, a aerului și a pământului asupra florei și faunei, precum și a oamenilor, a surselor de poluare, a măsurilor de protecție a mediului și a eticii mediului.
Proiectul “Pompierii și managemetul urgentelor Recas-Zagubica” vizează îmbunătățirea condițiilor de răspuns în caz de urgență în cazurile de incendii din comunitățile transfrontaliere, împuternicirea actorilor locali și contribuția la un răspuns mai eficient în cazurile de protecție împotriva incendiilor, de daune cauzate de incendii. Activitățile implementate prin acest proiect vor identifica situația actuală în contextul riscurilor potențiale, vor defini strategia de reacție și vor acționa în situații de urgență și vor spori informarea și cunoașterea cetățenilor cu privire la importanța protecției mediului. Proiectul prevede, de asemenea, procurarea vehiculelor și echipamentelor de stingere a incendiilor, cu scopul de a răspunde mai eficient și mai rapid în caz de incendii, precum și de înființare a societății voluntare a pompierilor.
Proiectul “Pompierii și managemetul urgentelor Recas-Zagubica” este implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II). Implementarea proiectului a început în iunie 2017 și va dura până în noiembrie 2018. Bugetul total al proiectului este de 1.415.219,40 euro, din care Uniunea Europeană finanțează 1.202.936,49 euro, iar municipalitățile Recas și Zagubica colaborează -finanțarea proiectului cu 212.282,90 EUR.