U Žagubici  organizovana tematska radionica na temu izrade studije zaštite od požara

U Žagubici organizovana tematska radionica na temu izrade studije zaštite od požara