Dodela sertifikata vatrogascima u okviru  projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš-Žagubica“

Dodela sertifikata vatrogascima u okviru  projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš-Žagubica“

Protekle nedelje  u prisustvu predstavnika opštine Žagubica i Vatrogasnog društva Bor polaznicima  obuke za vatrogasce   u okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš Žagubica“ uručena su uverenja o  stručnom osposobljavanju  i položenom završnom ispitu za vatrogasce.

U skladu sa ciljevima projekta, aktivnost sprovodjenja, organizovanje obuke za vatrogasce , i polaganje završnog ispita realizovana  je  u  skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i sticanju zvanja vatrogasca u vremenu od 11 novembra 2017 do 17 februara 2018. godine, a obuku je organizovalo i sprovelo Dobrovoljno vatrogasno društvo Bor. Tokom trajanja obuke  kroz teorijski i praktični deo obradjene su teme koje se odnose na propise u oblasti zaštite od požara , preventivu, sredstva za gašenje, vatrogasnu tehniku i taktiku i praktične vežbe  na vatrogasnom poligonu. Uspešan rad, ali i preventivno delovanje  i što  manje angažovanja budućim vatrogascima poželeo je Mile Jordanović , zamenik predsednika DVD Bor, dok je Predrag Ivković, zamenik predsednika opštine istakao  značaj projekta za  lokalnu zajednicu  i  područje opštine Žagubica

Projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ ima za cilj da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim zajednicama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.

Inače, projekat  „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“  realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je  u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan  budžet projekta  je 1.415.219,40 eura  od čega Evropska unija finansira  1.202.936,49  eura, a opštine Rekaš i Žagubica  sufinansiraju projekat sa 212.282,90 eura.