Dezinfekcija

Budući da opasnost od širenja virusa Covid 19 iz dana u dan postaje sve veća, rukovodstvo SO Rekaš odlučilo je da pored praćenja kućne izolacije pojedinih sumnjivih lica i poštovanja …

S A O P Š T E NJ E

Uprava grada Rekaš, zajedno sa svojim projektnim partnerom, Opštinom Žagubica, Srbija, objavljuje da će 23.05.2019. u 14.00 sati, u sali za sastanke Gradske većnice Rekaš, biti održana konferencija za novinare …

JOINT TRAINING

”Vatrogasci i Upravljanje Hitnim Situacijama Recaș-Žagubica”   Gradska uprava Recaša, zajedno sa svojim partnerskim projektom Gradskom upravom Žagubice u Srbiji, organizovala je zajedničku obuku sa vatrogascima iz oba grada. Cilj …