Konferencija za novinare nakon realizacije projekta

Konferencija za novinare nakon realizacije projekta

23.05.2019., U 14,00 sati u Rekašu  organizovana je konferencija za štampu povodom završetka projekta kojoj je prisustvovalo 32 lica.

Na događaju su bili prisutni predstavnici ISU okruga Timis 2, projektni tim partnera iz Žagubice, Predsednik i zamenik predsednika Rekaša, dobrovoljni vatrogascima, televizija i mediji.

Tom prilikom predstavljena su dostignuća iz projekta, organizovan je intervjua sa predstavnicima ISU-a Timis, sa partnerima na projektu, dobrovoljnim vatrogascima i gradonačelnikom Rekaša. Intervjui su dati za televiziju i štampu kako bi se osigurala transparentnost ovog uspešno realizovanog projekta.

Nakon predstavljanja nabavljene opreme, sastanak se nastavio u sali za sastanke opštine Rekaš, gde je svaki partner govorio o kupljenoj opremi, aktivnostima na projektu, ali i o zajedničkoj studiji.

Dva predstavnika ISU okruga Timis naglasili su važnost kupljene opreme u kontekstu u kojem je manje novca uloženo za opremanje dobrovoljnih službi za vanredne situacije iz Rumunije, i pošto su prisutni štampa i televizija, ohrabrili su sve predsednike manjih opština da hrabro pristupe fondovima za pružanje ovih usluga.

Bio je to složen projekat, sa mnogim aktivnostima, sa mnogim nabavkama, sa mnogim sastancima i pozivima između Rumunije i Srbije.

Naravno da će se partnerstvo nastaviti, naravno da će se drugi projekti realizovati, ali najvažnije je da svi ostanemo prijatelji za ceo život.