Dezinfekcija

Dezinfekcija

Budući da opasnost od širenja virusa Covid 19 iz dana u dan postaje sve veća, rukovodstvo SO Rekaš odlučilo je da pored praćenja kućne izolacije pojedinih sumnjivih lica i poštovanja vojnih odredbi, nastavi sa sanitacija i dezinfekcija svih ulica u Recašu i onih koje se nalaze u centru pripadajućih sela.