JOINT TRAINING

JOINT TRAINING

”Vatrogasci i Upravljanje Hitnim Situacijama Recaș-Žagubica”

 

Gradska uprava Recaša, zajedno sa svojim partnerskim projektom Gradskom upravom Žagubice u Srbiji, organizovala je zajedničku obuku sa vatrogascima iz oba grada. Cilj ove akcije je da se zajednička obuka obavi sa opremom koja je nabavljena putem projekta, ali i da se ojačaju odnosi između ekipa vatrogasaca.

Tokom sastanka 12.04.2019. godine, kolege iz Žagubice su predstavile intervencijsku opremu i drugu opremu dobijenu kroz evropski projekat, kao što su: vodene pumpe, ispravljač, kompresor, električni generator, sirena, uređaji za monitoring životne sredine, multifunkcionalna oprema opremljena sa kofom, sa snežnom plugom, sa opremom za sečenje vegetacije duž puteva i kanala, i na kraju ali ne manje važno dva vatrogasna vozila visokih kapaciteta.

Vatrogasna vežba je započela 13. aprila 2019. godine u 10.00 časova i sastojala se od simulacije požara vegetacije blizu Petrovasela. Krenulo se sa pozivom vatrogasaca uz zvukove alarma i zvuke sirena automobila. Dolazak na mesto intervencije je obavljen za oko 5 minuta. Požar od slame je ugašen crevom vatrogasnog kamiona, a zatim je korišćen vodeni top druge mašine. Veoma dobra fizička obuka kombinovana sa saradnjom između dobrovoljnih vatrogasaca, koordinisana od strane šefa Dobrovoljne Službe za Hitne Slučajeve, gospodina Šavulj Balazsa, osigurava da imamo zavarani, brz tim sposoban da interveniše u bilo kojoj vrsti hitnog odgovora. Na ovoj vežbi su bila prisutna četiri vatrogasca iz Žagubice i 11 vatrogasaca iz Recaša, uz podršku tima projekta: gospođe Milene Pajić, gospođe Rozalije Boldižar i tehničkog odgovornog za projekat, Aurela Tomuša, koji je direktno učestvovao u vežbi, i bio je takođe vođa jednog od vozila.

Ova zajednička aktivnost će povezati prijateljstva između članova tima projekta, ali i između vatrogasaca iz dve zajednice, i biće osnova za buduću saradnju.

Evropski projekat „Vatrogasno i Upravljanje Hitnim Slučajevima Recaš-Žagubica“ je finansiran od strane Evropske Unije u okviru Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Ukupna vrednost projekta je 1.414.018 evra.