Završen kurs za vatrogasce

Završen kurs za vatrogasce

Posle održanog teorijskog i praktičnog dela stručne obuke za vatrogasce, polaznici iz Žagubice polagali su završni ispit za sticanje zvanja Vatrogasac, a u okviru projekta “Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš-Žagubica”.

Pre polaganja završnog ispita, održane su individualne i grupne konsultacije sa polaznicima u cilju utvrđivanja gradiva iz pojedinih tematskih grupa.

Polaganje ispita organizovano je u skladu sa nastavnim planom i programom Vatrogasnog saveza Srbije. Sa uspehom je ispit položilo 12 kandidata kojima će biti uručena uverenja o položenom ispitu