Cursurile pentru pompieri din Zagubica incheiate cu success.

Cursurile pentru pompieri din Zagubica incheiate cu success.

După predarea elementelor teoretice și practice ale pregătirii pentru pompieri organizate în cadrul Proiectului „Pompierii și managementul urgențelor Recas-Zagubica”, participanții de la Zagubica au luat examenul final pentru obținerea certificatului ocupațional de pompier. Înaintea examenului final au avut loc consultații individuale și de grup cu participanții, cu scopul de a consolida cunoștințele dobândite în anumite grupuri tematice. Examenul final a fost organizat în conformitate cu curriculum si programele Organizației de pompieri din Serbia. Examenul a fost trecut cu succes de cei 12 candidați si care vor primi certificatele de pompieri.