Nastavak obuke za vatrogasce

Nastavak obuke za vatrogasce

U februaru je održan praktičan deo obuke za vatrogasce na poligonu u Boru, a u okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš-Žagubica“ koji je finansiran od strane Evropske unije.
Vežbe sa polaznicima obavilo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Bor iz Bora u skladu sa planom i programom.

Praktične vežbe obuhvatile su strojeva pravila, postrojavanje, polaganje creva, školske vežbe motornom pumpom i hidrantima, rad sa lestvama i opremom za spašavanje i rukovanje, kao i rad sa PP aparatima.