Nastavljena serija aktivnosti predavanja u školama

Nastavljena serija aktivnosti predavanja u školama

Nastavljena serija aktivnosti predavanja u školama u okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim sitacijama Rekaš-Žagubica“. Ovaj put predavanje je održano u Obrazovnom centru za inkluzivno obrazovanje „Constantin Păunescu“ u Rekašu
Deca su upoznata sa ponašanjem u slučaju hitnih intervencija, od pozivanja jedinstvene službe 112 do načina na koji se mogu zaštiti u slučaju požara, zemljotresa, poplava, oluja i sl.

Zahvaljujemo se nastavnicima koji su pomogli u radionici Heber Mariana, Zablatovschi Aurelia, Oros Dana, Heber Octavian, Racoviceanu Doru, kao i članovima dobrovoljnog vatrogasnog tima