Zajednički trening vatrogasaca iz Rekaša i Žagubice

Zajednički trening vatrogasaca iz Rekaša i Žagubice

U okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš -Žagubica“ u Rekašu, u Rumuniji, održan je zajednički trening vatrogasaca Doborovoljnog vatrogasnog društva iz Rekaša i vatrogasaca iz Žagubice,Cilj zajedničkog treninga bio je provera stečenog znanja tokom organizovanih obuka za vatrogasce  za brze intervencije prilikom gašenja požara  na ugroženim područjima  i razmena iskustava učesnika  u oblasti delovanja u vanrednim situacijama.

Tokom dvodnevnog treninga  vatrogasci obe opštine razmenili su iskustva iz oblasti protivpožarne zaštite, konstantovali razlike i sličnosti kako u radu, tako i u vatrogasnoj opremi koju poseduju.Prijem za vatrogasce iz Žagubice upriličen je u Vatrogasnom domu u Rekašu gde su domaćini prezentovali  svoja iskustva, opremu, načine delovanja i rad  Vatrogasnog društva iz Rekaša.

Tokom zajedničkog treninga  vatrogasci iz Rekasa predstavili su vatrogascima iz Žagubice simuliranu pokaznu vežbu 3-1 A i takmičarsku vežbu, u kojima je učestvovalo  po pet vatrogasca.

Obe vežbe izvedene su u maksimalno kratkom roku, na brz i efikasan način. Vatrogasci iz Žagubice čestitali su vatrogascima iz Rekaša na spretnosti koju su pokazali i zaključili da su obe vežbe bile na nivou profesionalnih vatrogasaca Republike Srbije.

Projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ ima za cilj da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim zajednicama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.

Inače, projekat  „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“  realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je  u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan  budžet projekta  je 1.414.018 eura  od čega Evropska unija finansira  1.201.915,30 eura, a opštine Rekaš i Žagubica  sufinansiraju projekat sa 212.102,70 eura.