ZAJEDNIČKA STUDIJA VANREDNE SITUACIJE REKAŠ-ŽAGUBICA

ZAJEDNIČKA STUDIJA VANREDNE SITUACIJE REKAŠ-ŽAGUBICA

Zajednička studija: Studija sa ocenom terena i eko sistema sa aspekta uticaja na sprečavanje i širenje požara, analiza karakteristika područja u funkciji prevencije i adekvatne zaštite od požara sa predlogom mera za lokalne zajednice i stanovništvo Rekaša i Žagubice.

Dobro dokumentovana studija kojom su jasno identifikovani svi rizici u području:

  • Mapiranje zaštićenih područja,
  • Strategija delovanja u slučaju prirodne katastrofe,
  • Procedure koje se preduzimaju u slučaju prirodne katastrofe i kasnije intervencije na raščišćavanju i sredjivanju područja,
  • Javne informacije o području, rizici sa kojima se suočava i prirodni rizici
  • Podizanje svesti o ekološkim problemima i načinu unapredjenja situacije ili akcija koje treba preduzeti u cilju zaustavljanja negativnog uticaja zagadjenja,
  • Javne informacije o tome šta može biti učinjeno da se izbegne katastrofa,
  • Informisanje javnosti kako svaki pojedinac treba da postupa u slučaju da dodje do prirodne katastrofe,
  • Strategija koje se zajednice treba ju pridržavati u slučaju prirodne katastrofe

 

POGLEDAJTE  „ZAJEDNIČKA STUDIJA VANREDNE SITUACIJE REKAŠ-ŽAGUBICA

 

PREUZMITE ZAJEDNIČKA STUDIJA VANREDNE SITUACIJE REKAŠ-ŽAGUBICA