ORGANIZOVAN TRENING I PREZENTACIJA RADA VATROGASNIH VOZILA

ORGANIZOVAN TRENING I PREZENTACIJA RADA VATROGASNIH VOZILA

ORGANIZOVAN TRENING ZA ČLANOVE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA “MLAVA” U KREPOLJINU  I PREZENTACIJA RADA VATROGASNIH VOZILA

U okviru realizacije aktivnosti projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ u Krepoljinu je protekle nedelje organizovan trening za članove dobrovoljnog vatrogasnog društva i prezentacija rada vatrogasnih vozila.Uz učešće Dr Gorana Djordjevića, načelnika štaba za vanredne situacije predstavnika lokalne samouprave, mesne zajednice i članova vatrogasne jedinice iz Žagubice, predstavnici isporučioca vozila AC PEDA Jagodina i firme KARBA iz Turske pokazali su osnovne funkcije i mogućnosti šumskog vatrogasnog vozila ISUZU i vatrogasne cisterne MAN KARBA.Uz upoznavanje sa tehničkim karakteristikama isporučenih vozila članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Krepoljina imali su prilike da zajedno sa članovima vatrogasne jedinice iz Žagubice uz asistenciju ovlašćenih servisera odrade sve operacije neophodne za stavljanje vozila u pogon, preko punjenja cisterni vodom iz hidranta do aktiviranja pumpi visokog pritiska i simulacije gašenja požara mlaznicama i protivpožarnim topom. Inače, dobrovoljno vatrogasno društvo iz Krepoljina je prvo društvo koje je osnovano po novom Zakonu o dobrovoljnom vatrogastu i opremljeno je svom potrebnom opremom od statičnih vatrogasnih pumpi, do kompletnog seta razvalnog alata. i zaštitne opreme za članove dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Inače ovo je treći orgnizovan trening za članove dobrovoljnog vatrogasnog društva .U prethodnom periodu organizovani su treninzi i prezentacija rada statičnih vatrogasnih pumpi i obuka za rad sa setom razvalnog alata, kao i upoznavanje sa elementima zaštitne vatrogasne opreme za vatrogasce.
Organizovanom treningu I prezentaciji rada vatrogasnih vozila prisustvovao je i Dr Goran Djordjević, načelnik sektora za vanredne situacije Braničevskog okruga, koji je istakao da je osnivanje Dobrovolnog vatrogasnog društva „MLAVA” u Krepoljinu od izuzetnog značaja za oblast zaštite od požara kako na području ovog dela Homolja tako i za samu opštinu Žagubica i lokalne zajednice u neposrednom okruženju. Osnivanjem dobrovoljnog vatrogasnog društva,formiranjem operativne vatrogasne jedinice i nabavkom opreme , a u skladu sa zakonom o dobrovoljnom vatrogastvu, kako je napomenuo Djordjević, stvoreni se uslovi za efikasnije delovanje u oblasti vanrednih situacija , a posebno u oblasti zaštite od požara i kada je reč o preventivnom, ali i represivnom

Osnovni cilj projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš Žagubica“ je da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat su realizovane aktivnosti koje su identifikovale trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisali strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unapredjenje i poboljšanje informisanja i znanja građana o značaju zaštite životne sredine. Kroz projekat su nabavljena vatrogasna vozila i oprema u cilju efikasnijeg i bržeg delovanja u slučaju požara, a osnivano je i dobrovoljno vatrogasno društvo
Inače, projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je u junu 2017.godine i trajaće do maja 2019.godine. Ukupan budžet projekta je 1.414.018 eura od čega Evropska unija finansira 1.201.915,30 eura, a opštine Rekaš i Žagubica sufinansiraju projekat sa 212.102.70 eura.