PRESS KONFERENCIJA U ŽAGUBICI

PRESS KONFERENCIJA U ŽAGUBICI

U okviru  realizacije projekta  „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ RORS  40, u Žagubici je  15.03.2019. održana  konferencija za predstavnike medija  na kojoj su učešće uzeli predstavnici javnih institucija, lokalne samouprave, predstavnici prekogranične opštine  Rekaš iz Rumunije, predstavnici Štaba za vanredne situacije braničevskog okruga, predstavnici lokalnih zajednica iz Bora i Jagodine, predstavnici vatrogasne jedinice iz Žagubice i dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Žagubice i Rekaša.

Inače, projekat  „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“  realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je  u junu 2017.godine i trajaće do maja  2019.godine. Ukupan  budžet projekta  je 1.414.018 eura  od čega Evropska unija finansira  1.201.915,30 eura, a opštine Rekaš i Žagubica  sufinansiraju projekat sa 212.102.70 eura.

Osnovni cilj projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrdnim situacijama Rekaš Žagubica“  je da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilju efikasnijeg i bržeg delovanja  u slučaju požara i osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Tokom press konferencije  prisutnima novinarima i predstavnicima lokalnih zajednica  obratio  se Predrag Ivković, zamenik predsednika opštine Žagubica koji je istakao značaj projekta za prekogranične partnere, ali i značaj partnerstva dve prekogranične opštine koji je započet ješ krajem 2015.godine  usaglašavanjem ideja za projekat i potreba  lokalnih zajednica u cilju efikasnijeg delovanja  lokalnih samouprava u Rumuniji i Srbiji, a nastavljen  pripremom  i realizacijom projekta.

-Partnerstvo Rekaša i Žagubice je od  izuzetnog značaja za naše dve opštine. Očekujemo da do kraja maja realizujemo sve planirane aktivnosti, a već ovih dana  zajedno sa Rekašom razmatraćemo nove ideje i inicijative za  nove projekte koji se finansiraju u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija – Rumunija.Zapravo ideje već postoje koje ćemo finalizirati u narednom periodu kako bi smo spremni dočekali  nove pozive u okviru IPA programa, rekao je  Predrag Ivković.

Rezultate projekta  vodećeg partnera, opštine Rekaš iz Rumunije predstavila je  Rozalia Boldizar, menadžer projekta koja je  izrazila zahvalnost opštini Žagubica za  podršku prilikom realizacije projekta  i značaj samog projekta za opštinu Rekaš.

-U toku dosadašnje realizacije projekta, uz neznatna odstupanja i opravdanih kašnjenja, sve planirane aktivnosti u Rekašu  uspešno su  sprovedene.Nabaljena je mehanizacija u ukupnoj vrednosti od oko 800.000 eura, odnosno 2 kamiona za ga gašenje požara, multifunkcionalna mašina, pumpe za vodu, agregat, električna sirena, uredjej za nadgledanje  terena kompresor i zaštitna oprema za vatroghasce. Pored otga kao je napomenula Boldizsar, sprovedene su i aktivnosti na unapredjenju i poboljšanju znanja  gradjana i učenika o značaju zaštite životne sredine, i uradjena je zajednička studija o delovanju opština u slučaju vanrednih situacija.

Milena Pajić, odgovorno lice na projektu istakla je dosadašnje aktivnosti na projektu u opštini Žagubica, a koje su se odnosile na  unapredjenje informisanosti gradjana, učenika i  zaposlenih u javnim ustanovama o značaju zaštite životne sredine i delovanja u vanrednim situacijama, nabavku opreme i vatrogasnih vozila, zaštitne opreme  i postavljanje informacionih tabli.

O značaju  izrade studije  za delovanje u vanrednim situacijama govorio je Dr Mihailo Ratknić, ekspert na projektu koje je napomenuo da studija  daje odgovore na tri ključna pitanja  koja su i za opštinu Žagubica i za opštinu Rekaš od kapitalnog značaja, a to je  kako sprečiti požar, kako zaustaviti njegovo širenje  i kako ga potpuno neutralisati.

U radu pres konferencije učestvovao je i Dr Goran  Djordjević,načelnik sektora za vanredne situacije  u Požarevcu, koji je istakao specifičnosti  i geografske karakteristike opštine Žagubica, čime  projekat još više dobija na značaju za opštinu žagubica i njene gradjane.Djordjević je posebni istakao značaj osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva „Mlava“ u krepoljinu koje treba da predstavlja  veliku podršku i pomoć  profesionalnim vatrogascima, ali i svm gradjanima opštine Žagubicei lokalnim zajednicama u okruženju.Inače po rečima Djordjevića, Dobrovoljno vatrogasno društvo, osnovano u Krepoljinu je  prvo društvo osnovano u Srbiji po donošenju novog Zakona o dobrovoljnom vatrogastvu Srbije.