Vatrogasci dobrovoljci iz Rekaša bliže učenicima

Vatrogasci dobrovoljci iz Rekaša bliže učenicima

Širenje informacija u školama jedna je od aktivnost EU projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš-Žagubica“. Vatrogasci dobrovoljci su srednjoškolcima iz grada Rekaša u Rumuniji objasnili neke od mera koje trebaju preduzeti kako bi sprečili nastajanje požara. Pomenute su uključivale: zabranu korišćenja otvorenog plamena, nadzor peći koje koriste drva i gasnih instalacija, oprezno korišćenje električnih instalacija (posebno od strane nestručnih lica). Zahvaljujemo našim domaćinima profesorima Fârda Mioara, Train Ramona, Podaru lleana, Dragu Valentin