Organizovana je video konferencija prekograničnih partnera

Organizovana je video konferencija prekograničnih partnera

Organizovana Video konferencija prekograničnih partnera u okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“

U okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ u cilju izrade studije zaštite od požara i delovanja u vanrednim situacijama u opštinama Rekaš i Žagubica, u Rekašu organizovana je video konferencija na kojoj su predstavnici ovih lokalnih zajednica sa ekspertioma iz oblasti protivpožarne zaštite analizirali trenutno stanje u ovim oblastima, i moguće aktivnosti u narednom periodu, a koje se odn ose na izradu studije i preventivno delovanje u oblasti zaštite od požara i vanrednim situacijama..
Video konferencija je organizovana za predstavnike lokalnih zajednica, a učešće na istoj uzeli su i eksperti iz Rumunije i Srbije, koji su putem video linka analizirali trenutno stanje u oblasti protivpožarne zaštite i naredne aktivnosti koje će doprineti izradi studije za ove dve opštine. Predstavnici opštine Rekaš tokom vido konferencije istakli su probleme ove lokalne zajednice u Rumuniji, najčešće oblike požara i način delovanja vatrogasnih službi u ovom delu Rumunije, kao i zakonsku regulativu u obalsti zaštite od požara Dr Mihailo Ratknić, ekspert za šumske požare je tokom video konferencije istakao potrebe efikasnijeg pristupa svih subjekata u zaštiti od požara, veću odgovoprnost i bolje informisanje gradjana opštine Žagubica o preventivnom delovanju u sprečavanju pojave požara kao i pronalaženje optimalnog i funkcionalnog sistema upravljanja rizikom u zaštiti šuma od požara. U radu video konferencije učestvovali su i predstavnici Štaba za vanredne situacije opštine Žagubica, a Nenad Radulović ,vatrogasac – spasilac Vatrogasne jedinice u opštini Žagubica govorio je o vrstama požara, načinima delovanja vatrogasne jedinice, osnovnim obeležjima početnih faza šumskih požara , kao i prevenciji u oblasti zaštite pojhava šumskih požara

Tokom video konferencije dogovorene su i naredne aktivnosti , a koje se odnose na ostale segmente izrade studije, informisanja gradjana i učenika i preventivnog delovanja tako da će se tokom narednih meseci organizovati novi sadržaji u okviru ovog projekta prekogranične saradnje
Osnovni cilj projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrdnim situacijama Rekaš Žagubica“ je da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilju efikasnijeg i bržeg delovanja u slučaju požara i osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva
Inače, projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan budžet projekta je 1.415.219,40 eura od čega Evropska unija finansira 1.202.936,48 eura, a opštine Rekaš i Žagubica sufinansiraju projekat sa 212.282,92 eura.