POMPIERII ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ RECAȘ - ŽAGUBICA

POMPIERII ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ RECAȘ – ŽAGUBICA

Atelier tematicprivindelaborareastudiului de protecțieîmpotrivaincendiilororganizatîn Recas

ÎncadrulProiectului “Pompierișigestionareasituațiilor de urgențăRecas-Zagubica” și cu scopul de a elabora un Studiu de protecțieîmpotrivaincendiilorși de acțiuneînsituații de urgențăînmunicipiileRecasșiZagubica, a fostorganizat un atelier tematicînRecas, România, reprezentanțiiacestorcomunități locale cu experțiîndomeniulprotecțieiîmpotrivaincendiilor au analizatsituațiaactualăînacestedomenii. …