Ca parte a Proiectului „Pompieri și managementul urgentelor Recas-Zagubica” și cu scopul de a elabora un Studiu de protecție împotriva incendiilor și de a acționa în situații de urgență în municipiile Recas și Zagubica, a fost organizat un atelier tematic în Recas, România, reprezentanții acestor comunități locale cu experți în domeniul protecției împotriva incendiilor au analizat situația actuală în aceste domenii.

A fost organizat atelier tematic unde, alaturi de reprezentanții comunităților locale  au participat și experți in situatii de urgenta si protectia mediului din România și Serbia, care au analizat starea actuală în domeniul protecției împotriva incendiilor și alte activități care vor contribui la dezvoltarea Studiului pentru aceste două municipalități.

În cadrul atelierului tematic, reprezentanții Recas și experții Joan Sasu și Konstantin Kaivan au vorbit despre proiectul Studiul în domeniul protecției împotriva incendiilor și a altor  situații de urgență.

De asemenea, dr. Mihailo Rakitic a prezentat proiectul Studiului elaborat pentru municipiul Zagubica cu accent special pe procesul de management al riscului, care ar trebui să se bazeze pe următoarele:

  • Definirea contextului de gestionare a riscurilor,
  • Identificarea riscurilor,
  • analiza riscurilor,
  • Evaluarea riscurilor,
  • Tratamentul riscurilor,
  • Supravegherea (monitorizarea) riscurilor
  • Comunicare și consultanță,
  •  Documentarea riscurilor.

Pe parcursul atelierului au fost convenite și alte activități legate de finalizarea studiului, iar în următoarele luni va fi organizat un atelier tematic.

Obiectivul principal al Proiectului „Pompieri și gestionarea situațiilor de urgență Recas-Zagubica” este de a îmbunătăți condițiile de răspuns în situații de urgență în comunitățile transfrontaliere, de a consolida părțile interesate la nivel local și de a contribui la acțiuni mai eficiente în cazurile de protecție împotriva incendiilor, daunele provocate de incendii, etc. Activitățile implementate prin acest proiect vor identifica situația actuală referitoare la riscurile potențiale, vor defini răspunsul la situația de urgență și strategia de acțiune și vor spori informațiile și cunoștințele cetățenilor în domeniul protecției mediului. Proiectul prevede, de asemenea, achiziționarea de vehicule și echipamente de stingere a incendiilor, care vor contribui la un răspuns mai eficient și mai rapid în caz de incendii, precum și înființarea unei echipe de pompieri voluntari

Proiectul „Pompierii și gestionarea situațiilor de urgență Recas-Zagubica” este implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II). Implementarea Proiectului a început în iunie 2017 și va dura până în noiembrie 2018. Bugetul total al Proiectului este de 1.414.018 euro, din care Uniunea Europeană finanțează 1.201.915,30 euro, iar municipalitățile Recas și Zagubica cofinanțează proiectul cu 212.102,70 euro