Пријава добровољних ватрогасаца из Рекаша са возилима набављеним кроз европски пројекат

Пријава добровољних ватрогасаца из Рекаша са возилима набављеним кроз европски пројекат