Kurs za vatrogasce

U okviru projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija RORS 40 “Vatrogasci i …….