Nastavak obuke za vatrogasce

U februaru je održan praktičan deo obuke za vatrogasce na poligonu u Boru, a u okviru  projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš-Žagubica“ koji je finansiran od strane Evropske unije. 
Vežbe sa polaznicima obavilo je  Dobrovoljno vatrogasno društvo Bor iz Bora u skladu sa  planom i programom.
 
Praktične vežbe obuhvatile su  strojeva pravila, postrojavanje, polaganje creva, školske vežbe  motornom pumpom i hidrantima, rad sa lestvama i opremom za spašavanje i rukovanje, kao i rad sa PP aparatima.