Nastavak projektnih aktivnosti

Ovaj put zaustavili smo se u Centru za  smeštaj dece sa invaliditetom u Rekašu. Pored podele promotivnog materijala, dobrovoljni vatrogasi Rekaša pričali su deci o načinima sprečavanja požara.