După predarea elementelor teoretice și practice ale pregătirii pentru pompieri organizate în cadrul Proiectului „Pompierii și managementul urgențelor Recas-Zagubica”, participanții de la Zagubica au luat examenul final pentru obținerea certificatului ocupațional de pompier. Înaintea examenului final au avut loc consultații individuale și de grup cu participanții, cu scopul de a consolida cunoștințele dobândite în anumite grupuri tematice. Examenul final a fost organizat în conformitate cu curriculum si programele Organizației de pompieri din Serbia. Examenul a fost trecut cu succes de cei 12 candidați si care vor primi certificatele de pompieri.