Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia

A doua conferință video a partenerilor transfrontalieri organizată în cadrul Proiectului
„Pompierii și managementul urgențelor Recas-Zagubica”
Acționând în situații de urgență și riscuri de posibile inundații în comunitățile transfrontaliere de la Recas și Zagubica, au fost principalele subiecte ale celei de-a doua conferințe video organizate în cadrul proiectului „Pompierii și managementul urgențelor Recas-Zagubica”
La Conferință au participat reprezentanți ai comunităților locale, experți implicați în elaborarea Studiului de acțiune în situații de urgență și reprezentanți ai Companiei Publice Comune „Belosavac” și ai echipei pentru situații de urgență a Municipiului Zagubica. În timpul Conferinței, reprezentanții a două municipalități au prezentat în localitățile lor condițiile hidrografice și climatice și au indicat fluxurile de apă dominante și riscurile potențiale de inundații.
Dl jovica Trailovic, reprezentant al PUC „Belosavac”, a subliniat râul Mlava și confluenții acestuia ca fluxul dominant de apă pe teritoriul municipiului Zagubica. Potrivit domnului Trailovic, râul Mlava se încadrează în grupul de canale de apă torrentă, precum și în confluentele sale, cu o perioadă de valuri în mod distinct scurte, urmată de producția semnificativă de depozite transportate din bazinul hidrografic asociat. Sistemul actual de protecție împotriva inundațiilor, așa cum a declarat dl. Trailovic, este organizat și livrat în conformitate cu următoarele etape:

Protecția curentă împotriva inundațiilor este declarată atunci când nivelul apei din stația competentă de măsurare a apei sau din altă locație de măsurare atinge nivelul de protecție obișnuit identificat în planul operațional și este de așteptat o creștere suplimentară a nivelului apei. În timpul protecției regulate împotriva inundațiilor, se efectuează următoarele măsuri: observarea și monitorizarea fluctuației nivelului apei, statutul obiectelor protejate și, dacă este necesar, măsurile necesare pentru prevenirea aparițiilor nedorite.
Protecția împotriva inundațiilor în caz de urgență este declarată atunci când rețeaua hidrografică, sistemele de canalizare și de canalizare nu sunt capabile, în perioada prevăzută, să scurgă apele de inundare din zona în pericol, unde există riscul de a pune în pericol siguranța cetățenilor sau a daunelor asupra bunurilor materiale. Atunci când nivelul apei în stația competentă de măsurare a apei sau în altă locație de măsurare atinge nivelul de protecție regulată împotriva inundațiilor stabilit de criteriile de introducere a măsurilor de protecție împotriva inundațiilor din planul operațional și se așteaptă o creștere suplimentară a nivelului apei sau când sunt amenințate obiecte de protecție, de protecție a apelor externe de urgență este declarată protecția împotriva inundațiilor, nu se aplică faza III a protecției împotriva inundațiilor.
Accentuând problema riscului de inundații din zonă, dr. Mihailo Raktnic, expert în Proiect, a subliniat faptul că, pentru percepția generală asupra nivelului de risc al ariei de influență a apelor, este deosebit de important știu:
– caracteristicile naturale ale zonei – caracteristicile hidrologice ale căilor navigabile dominante și ale confluentelor,
– date privind sistemele de protecție construite
– date privind dispunerea obiectelor potențial amenințate în legătură cu căile de apă
– cunoașterea problemei protecției resurselor naturale situate la coasta căilor de apă reglementate și nereglementate.
Răspunsul la toate aspectele menționate mai sus, legate de riscurile de inundații din zonă, va fi furnizat efectiv de studiu.
În cadrul Conferinței, reprezentanții municipalității Recas, expert în situații de urgență, dl. Sasu Ioan și managerul de proiect, doamna Rozalia Boldizsar, au accentuat problemele acestei comunități locale din România, legate de posibilele inundații, precum și modul de acțiune al echipelor de salvare în acest domeniu parte a României și dispoziții legale în domeniul protecției împotriva inundațiilor.
În timpul conferinței video au fost convenite următoarele activități, legate în mod special de alte segmente ale dezvoltării studiului, informarea cetățenilor și a studenților și acționarea preventivă, astfel încât în următoarele luni să se organizeze noi activități în cadrul acestui proiect de cooperare transfrontalieră .
Obiectivul principal al Proiectului „”Pompierii și managementul urgențelor Recas-Zagubica” este de a îmbunătăți condițiile de răspuns în situații de urgență în comunitățile transfrontaliere, de a consolida părțile interesate la nivel local și de a contribui la acțiuni mai eficiente în cazurile de protecție împotriva incendiilor. daunele provocate de incendii. Activitățile implementate prin acest proiect vor identifica situația actuală referitoare la riscurile potențiale, vor defini răspunsul la situația de urgență și strategia de acțiune și vor spori informațiile și cunoștințele cetățenilor în domeniul protecției mediului. Proiectul prevede, de asemenea, achiziționarea de vehicule și echipamente de stingere a incendiilor, care vor contribui la un răspuns mai eficient și mai rapid în caz de incendii, precum și la înființarea unei echipe de pompieri voluntari.
Proiectul „”Pompierii și managementul urgențelor Recas-Zagubica” este implementat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Serbia, finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de asistență de preaderare (IPA II). Implementarea Proiectului a început în iunie 2017 și va dura până în noiembrie 2018. Bugetul total al Proiectului este de 1.414.018 euro, din care Uniunea Europeană finanțează 1.201.915,30 euro, iar municipalitățile Recas și Zagubica cofinanțează proiectul cu 212.102,70 eur.