Cea de-a treia conferință video organizată în cadrul proiectului „Pompierii și managementul urgențelor Recas-Zagubica” a avut ca obiectiv să contribuie la revizuirea tuturor aspectelor posibile ale influențelor negative asupra mediului în comunitățile transfrontaliere din Recas și Zagubica, precum și să ofere soluții pentru comunitățile locale pentru a le permite să acționeze mai eficient în sectorul protecției împotriva incendiilor și în alte situații de urgență. Prin intermediul videoconferințelor, reprezentanții autoguvernărilor locale, Recas și Zagubica, precum și experții din România și Serbia, au analizat posibilele situații de criză și de urgență, acordând o atenție deosebită eventualelor cutremure și altor situații de urgență în aceste zone.

În cadrul conferinței video, s-a pus accentul pe eficacitatea prevenirii și eliminării riscurilor potențiale de apariție a incendiilor forestiere pe teritoriul raionului Branicevski. Participanții activi la conferința video au fost dr. Goran Djordjevic, șeful sediului situației de urgență din districtul Branicevski și Mihailo Rakitic, expert în incendii forestiere. Ambii au subliniat importanța prevenirii, a responsabilității sporite și a acționării mai eficiente a tuturor subiecților implicați în protecția împotriva incendiilor și a altor situații de urgență, precum și necesitatea de a informa și educa cetățenii din aceste sectoare în scopul unei acțiuni mai eficiente a tuturor subiecților implicați . În timpul conferinței video, reprezentanții municipalității Recas, expertul pentru situații de urgență Ioan Sasu și managerul de proiect Rozalia Boldizsar au subliniat problemele acestei comunități locale în România, cauzele posibile și apariția unor situații de urgență, cu accent pe stare și posibilități de apariție de cutremure și alte situații de urgență neașteptate. În cadrul conferinței video și pe baza datelor disponibile ale autorităților relevante, au fost prezentate caracteristicile seismologice de bază ale teritoriilor municipiilor Zagubica și Recas, precum și comunitățile învecinate din România și Serbia.

În timpul conferinței video au fost convenite următoarele activități, legate în mod special de alte segmente ale dezvoltării studiului, informarea cetățenilor și a studenților și acționarea preventivă, astfel încât în următoarele luni să se organizeze noi activități în cadrul acestui proiect de cooperare transfrontalieră .

Obiectivul principal al Proiectului „Pompierii și managementul urgențelor Recaș-Zagubica” este de a îmbunătăți condițiile de răspuns în situații de urgență din comunitățile transfrontaliere, de a consolida părțile interesate la nivel local și de a contribui la acțiuni mai eficiente în cazurile de protecție împotriva incendiilor. daunele provocate de incendii. Activitățile implementate prin acest proiect vor identifica situația actuală referitoare la riscurile potențiale, vor defini răspunsul la situația de urgență și strategia de acțiune și vor spori informațiile și cunoștințele cetățenilor în domeniul protecției mediului. Proiectul prevede, de asemenea, achiziționarea de vehicule și echipamente de stingere a incendiilor, care vor contribui la un răspuns mai eficient și mai rapid în caz de incendii, precum și la înființarea unei echipe de pompieri voluntari.
Proiectul „Pompierii și gestionarea situațiilor de urgență Recas-Zagubica” este implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II). Implementarea Proiectului a început în iunie 2017 și va dura până în noiembrie 2018. Bugetul total al Proiectului este de 1.414.018 euro, din care Uniunea Europeană finanțează 1.201.915,30 euro, iar municipalitățile Recas și Zagubica cofinanțează proiectul cu 212.102,70 euro.