S A O P Š T E NJ E

Uprava grada Rekaš, zajedno sa svojim projektnim partnerom, Opštinom Žagubica, Srbija, objavljuje da će 23.05.2019. u 14.00 sati, u sali za sastanke Gradske većnice Rekaš, biti održana konferencija za novinare …

JOINT TRAINING

”FIREFIGHTERS AND EMERGENCIES MANAGEMENT RECAȘ-ŽAGUBICA” Uskoro i prevod na srpski jezik Recaş City Hall, together with its project partner, City Hall of Žagubica, Serbia, organized a joint training session with …